INICI
          
PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA "URBANITZACIÓ DEL PARC CENTRAL DE VALÈNCIA" ZONA RUSSAFA Imprimir

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA "URBANITZACIÓ DEL PARC CENTRAL DE VALÈNCIA"
ZONA RUSSAFA

Archivo Tamaño en MB
01 MEMÒRIA    

01_MEMORIA.rar 1,85
02 ANNEXOS (*)
   

02_ANEJOS.part1.rar 256
02_ANEJOS.part2.rar 149
03 PLANS (*)
   

03_PLANOS.part1.rar 256
03_PLANOS.part2.rar 256
03_PLANOS.part3.rar 256
03_PLANOS.part4.rar 193,69
04 PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

04_PLIEGO_PRESCRIPCIONES_TECNICAS_PARTICULARES.rar  6,30
05 PRESSUPOST  

05_PRESUPUESTO.rar 8,51
06 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
 

06_ESTUDIO_DE_SEGURIDAD_Y_SALUD.rar 73,31
07 ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS  

07_ESTUDIO_GESTION_DE_RESIDUOS.rar 0,65

(*) Este apartat està comprimit en uns quants arxius. Per a descomprimir-los haurà de descarregar tots els arxius de l'apartat i guardar-los en el mateix directori o carpeta. Després execute el descompressor en l'arxiu que finalitza en .part1.rar i el programa s'encarregarà de descomprimir tots els arxius on vosté li indique.

 
http://www.mfom.es
http://www.gva.es
http://www.valencia.es
http://www.adifaltavelocidad.es
http://www.adif.es
http://www.renfe.es
http://europa.eu/index_es.htm