Nota Legal

La web de Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A. té com a fi facilitar informació de les actuacions i obres relacionades amb el Conveni firmat el 26 de Febrer del 2003 entre el Ministeri de Foment, la Generalitat, l'Ajuntament de València, Renfe i GIF per a la remodelació de la xarxa arterial ferroviària de la ciutat de València.
Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A. es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en el seu web.
València Parc Central Alta Velocitat 2003 no es responsabilitza de les conseqüències, danys o perjuís que es deriven de l'accés al seu web, de l'ús que es faça de la informació que conté o de l'accés a altres matèries en Internet que es faça a través dels seus enllaços.

Propietat intel·lectual de la web

Copyright © 2008, Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A. té el seu Domicili social en C/Colom 4-4a  46004 València-Espanya. Telèfon: 963510888 Fax: 963940274

Tots els drets d'explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, disseny gràfic i codis, són titularitat de Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A..

Correspon a la dita empresa l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Condicions per a la reproducció parcial

    * Que se cite expressament com a font d'informació. Que es realitze amb ànim d'obtindre la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a ús diferent de l'individual o privat.
    * Que cap contingut inclòs en esta web siga modificat de cap forma.
    * Que cap element disponible en esta web siga utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta de continguts que l'acompanyen.
    * Que siga comunicat prèviament, a València Parc Central Alta Velocitat 2003 i al seu torn, s'obtinga l'autorització de l'empresa per a la dita reproducció.
    * Que els elements reproduïts no vagen a ser cedits posteriorment a tercers o s'instal·len en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.


Responsabilitat amb els enllaços

La funció dels enllaços que apareixen en esta pàgina té només finalitat informativa Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A. rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en les dites pàgines web. Les eventuals referències que es realitzen en la web de Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A. a qualsevol producte, servici, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguen de titularitat de tercers no constituïx o implica suport, patrocini o recomanació per part de Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A..

Responsabilitat sobre seguretat

Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es pogueren produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es pogueren derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A. 

Responsabilitat dels continguts de la web

Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A. rebutja la responsabilitat que es derive de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vullga, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva. · Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A. rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en estes pàgines web i, per tant, no elaborada per Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A. o no publicada amb el seu nom.

Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A. no es responsabilitza de l'ús que els menors facen de la web. Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A. no és responsable que els continguts de la web puguen ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d'una ferramenta com a Internet i acompanyar els menors en les seues sessions. 

Confidencialitat de les dades

Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A. es compromet a mantindre la confidencialitat de les dades dels nostres clients, usuaris i visitants i a complir amb tots els requisits legals en vigor. D'acord amb el que establix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A. es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure guardar-los i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzathi , tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.

En conseqüència:

    * Les dades arreplegades per mitjà de formularis, correus electrònics o altres vies seran destinats, única i exclusivament, als fins indicats en el formulari que l'usuari vaig omplir.
    * No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les dades dels usuaris.
    * No contactarem amb cap usuari llevat que siga estrictament necessari per al servici requerit. Vosté té dret a obtindre la informació de tals dades, rectificació, cancel·lació i oposició que li assistixen, enviant-nos un e-mail.


Accessibilitat de la web

Un dels objectius de la web de Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A. és evitar la infoexclusión i promoure l'accessibilitat a fi d'aconseguir la universalització de la informació. Hi ha usuaris amb minusvalideses físiques, problemes de connexió o que utilitzen antics navegadors que tenen problemes de visualització dels continguts. Conscient de la importància que té el facilitar l'accés a Internet a tots els usuaris, Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A. ha renovat la presentació dels seus continguts.

 

GALERIA D'IMATGES DE LA NOVA ESTACIÓ CENTRAL I BIOGRAFIA DE L'ARQUITECTE CÈSAR PORTELA

CESAR PORTELA

pp estaLa nova Estació Central, és la peça clau per al desenvolupament de l'Actuació València Parc Central i l'entrada de l'Alta Velocitat en la ciutat de València. La proposta arquitectònica és de l'arquitecte Cèsar Portela.

 

 

 

Cesar PortelaCÉSAR PORTELA

Pontevedra, 1937  

Cèsar Portela va cursar estudis d'arquitectura en l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Després de la seua graduació en 1966, es trasllada a Madrid on obté, l'any 1968, el grau de doctor en l'Escola d'Arquitectura de l’esmentada ciutat. Professor convidat en nombroses Universitats i Institucions de tot el món, entre les que caben destacar, l'Escola Superior d'Arquitectura de Pamplona, Nancy, Caracas, Lisboa i Weimar, Cèsar Portela ha col·laborat igualment en l'organització i disseny de diversos Seminaris i Tallers d'arquitectura, alguns tan rellevants com el dirigit en col·laboració amb Aldo Rossi a Santiago de Compostel·la (1974), els Tallers Internacionals d'Arquitectura de Nàpols, Belfort, Caracas, la IV Biennal d'Arquitectura de Santander, i, més recentment, el Seminari sobre Cultura i Naturalesa: Arquitectura i Paisatge dependent de la Universitat Menéndez i Pelayo en l'Illa de Sant Simó, així com la direcció, amb Oscar Tenreiro, del Seminari d'Arquitectura de la Universitat de Weimar. Guardonat amb el Premi Nacional d'Arquitectura Espanyol l'any 1999 per l'edifici de l'Estació d'Autobusos de Còrdova, Cèsar Portela ha rebut distincions i honors de diverses Institucions nacionals i internacionals. També ha desenvolupat una extensa tasca docent, ocupant en l'actualitat la Càtedra de Projectes Arquitectònics en la E.T.S. de A Corunya.

         * * * * * * * * * * * * * * * * *    

 •  Títol d'Arquitecte Superior per l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, 1.966.

 •  Títol de Doctor Arquitecte per l'Escola d'Arquitectura de Madrid, 1.968.

 •  Gana per Oposició la CÀTEDRA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, en la E.T.S.A. de A Corunya, 1.990.

 •  DIRECTOR DE LA V BIENNAL D'ARQUITECTURA ESPANYOLA 1.999-2000, convocada pel Consell Superior d'Arquitectes, Direcció General d'Arquitectura i Vivenda, Universitat Internacional Menéndez i Pelayo i Universitat d'Alcalà de Henares.    

PREMIS I DISTINCIONS MÉS RELLEVANTS:

 • PREMI NACIONAL D'URBANISME, pel “Pla Especial d'Intervenció en el Casa pairal d'Oca i el seu Entorn”, 1.981.

 • MEDALLA D'OR DEL CONSELL D'EUROPA per la “Rehabilitació de la Carballeira de Santa Miña i Noves Edificacions i el seu Entorn”, 1.982

 • CANDIDAT ESPANYOL AL PREMI PRITZKER, triat pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya, 1.982.

 • Premi “GALÍCIA DISSENY TERRITORIAL”, 1983.

 • Premi “GALÍCIA DE DISSENY ARQUITECTÒNIC”, 1.984.

 • Premi “GALÍCIA D'ARQUITECTURA”, pel conjunt de la seua obra, 1.990.

 • HIGHLY COMMENDED AWARD OF EUROPETEN URBAN AND REGIONAL PLANNIG, per “Recuperació i Construcció dels Marges del Riu Arnoia”, en Allariz, Ourense, 1.994.

 • AWARD OF THE ARCHITECTURAL INSTITUTE OF JAPAN al “Pont Azuma” sobre el Riu Uchikawa, compartit amb una altra obra de la  Prefecture de Toyama (Japó), 1.995.

 • PERÀS D'OURO del Patronat “Rosalía de Castro”, any 1.997, pel conjunt de la seua obra.

 • PRIMER PREMI INTERNACIONAL D'ARQUITECTURA EN PEDRA de l'any 1997, otorgat a Verona, amb motiu de la Fira Mundial de La Pedra i la Tecnologia i concedit a l'Edifici DOMUS, 1.998.

 • 1er Premi Internacional ANTONIO PALACIOS a la millor obra en Pedra. 1.999

 • PREMI NACIONAL D'ARQUITECTURA ESPANYOLA, 1998-.999.    

 • PREMI “GALLECS DEL MÓN 2001: ARTS PLÀSTIQUES I ARQUITECTURA”.

 • SELECCIONAT AL PREMI EUROPEU “PHILIPPE ROTTHIER” 2002, AL CEMENTERI DE  FISTERRA.

 • SELECCIONAT AL PREMI EUROPEU “PHILIPPE ROTTHIER” 2005, AL MUSEU DO MAR DE GALÍCIA a Vigo (Pontevedra).

Cèsar Portela va cursar estudis d'arquitectura en l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Després de la seua graduació en 1966, es trasllada a Madrid on obté, l'any 1968, el grau de doctor en l'Escola d'Arquitectura de l’esmentada ciutat. Professor convidat en nombroses Universitats i Institucions de tot el món, entre les que caben destacar, l'Escola Superior d'Arquitectura de Pamplona, Nancy, Caracas, Lisboa i Weimar, Cèsar Portela ha col·laborat igualment en l'organització i disseny de diversos Seminaris i Tallers d'arquitectura, alguns tan rellevants com el dirigit en col·laboració amb Aldo Rossi a Santiago de Compostel·la (1974), els Tallers Internacionals d'Arquitectura de Nàpols, Belfort, Caracas, la IV Biennal d'Arquitectura de Santander, i, més recentment, el Seminari sobre Cultura i Naturalesa: Arquitectura i Paisatge dependent de la Universitat Menéndez i Pelayo en l'Illa de Sant Simó, així com la direcció, amb Oscar Tenreiro, del Seminari d'Arquitectura de la Universitat de Weimar. Guardonat amb el Premi Nacional d'Arquitectura Espanyol l'any 1999 per l'edifici de l'Estació d'Autobusos de Còrdova, Cèsar Portela ha rebut distincions i honors de diverses Institucions nacionals i internacionals. També ha desenvolupat una extensa tasca docent, ocupant en l'actualitat la Càtedra de Projectes Arquitectònics en la E.T.S. de A Corunya.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Títol d'Arquitecte Superior per l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, 1.966.

Títol de Doctor Arquitecte per l'Escola d'Arquitectura de Madrid, 1.968.

Gana per Oposició la CÀTEDRA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, en la E.T.S.A. de A Corunya, 1.990.

DIRECTOR DE LA V BIENNAL D'ARQUITECTURA ESPANYOLA 1.999-2000, convocada pel Consell Superior d'Arquitectes, Direcció General d'Arquitectura i Vivenda, Universitat Internacional Menéndez i Pelayo i Universitat d'Alcalà de Henares.

PREMIS I DISTINCIONS MÉS RELLEVANTS:

PREMI NACIONAL D'URBANISME, pel “Pla Especial d'Intervenció en el Casa pairal d'Oca i el seu Entorn”, 1.981.

MEDALLA D'OR DEL CONSELL D'EUROPA per la “Rehabilitació de la Carballeira de Santa Miña i Noves Edificacions i el seu Entorn”, 1.982

CANDIDAT ESPANYOL AL PREMI PRITZKER, triat pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya, 1.982.

Premi “GALÍCIA DISSENY TERRITORIAL”, 1983.

Premi “GALÍCIA DE DISSENY ARQUITECTÒNIC”, 1.984.

Premi “GALÍCIA D'ARQUITECTURA”, pel conjunt de la seua obra, 1.990.

HIGHLY COMMENDED AWARD OF EUROPETEN URBAN AND REGIONAL PLANNIG, per “Recuperació i Construcció dels Marges del Riu Arnoia”, en Allariz, Ourense, 1.994.

AWARD OF THE ARCHITECTURAL INSTITUTE OF JAPAN al “Pont Azuma” sobre el Riu Uchikawa, compartit amb una altra obra de la Prefecture de Toyama (Japó), 1.995.

PERÀS D'OURO del Patronat “Rosalía de Castro”, any 1.997, pel conjunt de la seua obra.

PRIMER PREMI INTERNACIONAL D'ARQUITECTURA EN PEDRA de l'any 1997, otorgat a Verona, amb motiu de la Fira Mundial de La Pedra i la Tecnologia i concedit a l'Edifici DOMUS, 1.998.

1er Premi Internacional ANTONIO PALACIOS a la millor obra en Pedra. 1.999

PREMI NACIONAL D'ARQUITECTURA ESPANYOLA, 1998-.999.

PREMI “GALLECS DEL MÓN 2001: ARTS PLÀSTIQUES I ARQUITECTURA”.

SELECCIONAT AL PREMI EUROPEU “PHILIPPE ROTTHIER” 2002, AL CEMENTERI DE FISTERRA.

SELECCIONAT AL PREMI EUROPEU “PHILIPPE ROTTHIER” 2005, AL MUSEU DO MAR DE GALÍCIA a Vigo (Pontevedra).

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA "URBANIZACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA"
 ZONA RUSSAFA
 


    Archivo Tamaño en MB
01 MEMORIA    
  01_MEMORIA.rar 1,85
02 ANEJOS (*)
   
  02_ANEJOS.part1.rar 256
02_ANEJOS.part2.rar 149
03 PLANOS (*)
   
  03_PLANOS.part1.rar 256
03_PLANOS.part2.rar 256
03_PLANOS.part3.rar 256
03_PLANOS.part4.rar 193,69
04 PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES  
  04_PLIEGO_PRESCRIPCIONES_TECNICAS_PARTICULARES.rar 6,30 
05 PRESUPUESTO  
  05_PRESUPUESTO.rar 8,51
06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
  06_ESTUDIO_DE_SEGURIDAD_Y_SALUD.rar 73,31
07 ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS  
  07_ESTUDIO_GESTION_DE_RESIDUOS.rar 0,64


(*) Este apartado está comprimido en varios archivos. Para descomprimirlos tendrá que descargar todos los archivos del apartado y guardarlos en un mismo directorio o carpeta. Luego ejecute el descompresor en el archivo que finaliza en .part1.rar y el programa se encargará de descomprimir todos los archivos donde usted le indique.