La Comissió Executiva de la Societat ha declarat deserta la licitació corresponent a les finques 9.2 i 9.3 de la parcel·la 9, situada en Av. Peris i Valero amb C/Juan Ramón Jiménez, enfront del Parc Central. Les finques tenen una superfície de 953,52 m2 i una edificabilitat de 8.571,27 m2T.

Amb eixa declaració s'obri un període de Venda Directa consistent en la recepció de proposicions dels interessats, seguint les mateixes prescripcions del Plec de Licitació, fins al pròxim 15 de gener de 2020 a les 14:00 hores.

Informació del plec; fitxes urbanístiques, cadastrals i registrals de les finques en venda; i documentació complementària

Per a qualsevol consulta o aclariment dirigisquen-se, per favor, a l'Oficina Tècnica de la Societat, Tel. 96 351 08 88; Email: sociedad@valenciaparquecentral.es