VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA

Contacte

Per a qualsevol consulta o suggeriment respecte als objectius o activitats de la Societat , cal posar-se en contacte amb nosaltres:     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Adreça: C / San Vicente Mártir, 171 1er Piso (Estación Valencia Joaquín Sorolla) 46007 - Valencia - España
Email:
sociedad@valenciaparquecentral.es
Telèfon:
96 351 08 88
Mòbil:
644 026 174
Per a Consultes relacionades amb el funcionament i activitats del Parc Central dirigisquen-se a l'Organisme Autonom Municipal de Parcs i Jardins https://jardins.valencia.es/va Telèfon : 96 325 78 81-96 352 54 78