LA SOCIETAT

parque central Vista aérea de la situació inicial de la platja de vies i de l'Estació del Nord. (Abril 2003)vplayavias

La societat Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A. es va crear a l'abril de 2003.
Deu la seua existència al Conveni entre el Ministeri de Foment, la Generalitat, l'Ajuntament de València, Renfe i GIF per a la remodelació de la xarxa arterial ferroviària de la ciutat de València.
En funció del que estableix el Conveni , la Societat es constituix a fi de facilitar la coordinació de les actuacions corresponents al desenvplayavias.jpgvolupament de l'Actuació Parc Central i a la transformació urbanística derivada de les obres.
L'objectiu fonamental de la societat és gestionar el desenvolupament urbanístic i executar les obres d'infraestructura urbana corresponents a l'entorn de l'actuació. Concretament, es tracta d'obtindre recursos econòmics de la gestió urbanística que seran invertits en l'execució de part de les obres que es detallen en el conveni.

 


pdfCONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO, GENERALITAT, AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, RENFE Y GIF

 

Guardar

Guardar

Guardar