ico fb
Agrandar
Reducir
Reiniciar

NOTÍCIES I NOTES

Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A.

LÍNIA DE CRÈDIT PER AL FINANÇAMENT DE L'ACTUACIÓ PARC CENTRAL

La Societat València Parc Central subscriu una línia de crèdit de 300 milions d'euros

El crèdit sindicat ha sigut atorgat a parts iguals per BBVA, Santander, Caixa Madrid i ICO

València, 23 de desembre del 2008.-

La Societat València parc Central ha subscrit una línia de crèdit de 300 milions d'euros amb l'objectiu d'impulsar les obres ferroviàries i actuacions urbanes previstes per als pròxims cinc anys. La devolució d'este crèdit es produirà amb els rendiments que resulten de la venda dels terrenys ferroviaris.

La línia de crèdit l'han subscrit a parts iguals BBVA, Santander, Caixa Madrid i ICO i, majoritàriament es destinarà a finançar les obres de soterrament de les vies de ferrocarril que discorren des del Canal d'Accés a l'estació central, la construcció de la nova estació Central i les obres d'ordenació i urbanització dels terrenys alliberats de l'ús ferroviari dins de l'Actuació parc Central.

 

En paraules de Salvador Martínez, director general de la societat València parc Central, “esta línia de crèdit posa de manifest la confiança d'estes entitats financeres en la ciutat i en l'actuació parc Central i, sens dubte, la inversió d'estos recursos suposarà un impuls encoratjador per a l'economia local”.

La Societat València parc Central es va constituir en 2003 a fi de facilitar la coordinació de les actuacions corresponents al desenrotllament de l'Actuació parc Central i a la transformació urbanística derivada de les obres. La Societat és l'encarregada de gestionar les obres d'infraestructura urbana corresponents a l'entorn de l'Actuació i de finançar l'execució de part de les obres, ja mencionades.  

 

L'Actuació València parc Central és, com a operació ferroviària i urbana, el projecte de major impacte urbanístic de la ciutat. A nivell ferroviari, l'Actuació permet incorporar la nova línia d'alta velocitat en la xarxa arterial ferroviària de l'àrea metropolitana de València, millorar els servicis de viatgers mantenint la centralitat de l'estació i la seua transformació en un gran node multimodal i millorar els servicis de mercaderies concentrant instal·lacions i fomentant la intermodalitat. La integració del ferrocarril en la ciutat, comporta una sèrie de beneficis a nivell urbanístic, com la permeabilización de l'actual traçat ferroviari junt amb una millora urbanística que permet potenciar la zona amb espais ciutadans, zones verdes i equipaments.

 

C/ San Vicente Mártir 171, 1er Piso (Est. Joaquín Sorolla) 46007 (Valencia)
+34 96 351 08 88sociedad@valenciaparquecentral.es
logo min fomento
logo gva
logo valencia
logo adif altavelocidad
logo adif
logo renfe
  • Última actualizació web: Dimecres 17 Juliol 2024.