València, 9 de febrero de 2016. La sociedad Valencia Parque Central ha licitado la contratación de los trabajos técnicos de descontaminación en una de las parcelas donde se están acometieLa societat València Parc Central ha licitat la contractació dels treballs tècnics de descontaminació en una de les parcel·les on s'estan escometent les obres d'urbanització del Parc Central Zona Russafa-Malilla. Es tracta de la parcel·la denominada Ficoval en l'entorn immediat de la qual es va desenvolupar en el passat una activitat de fabricació i manteniment de material ferroviari.

D'altra banda, la Societat ha adjudicat els serveis per a l'extracció i eliminació de residus en el nivell freàtic al costat de la nau 1. 

 

pdfNota de premsa

160209 np ZONA DESCONTAMINAR 1Zona de Trabajos