Valencia, 25 de noviembre de 2015.- La Comissió Executiva de la societat València Parc Central Alta Velocitat 2003 ha acordat optimitzar la proposta presentada la setmana passada per a executar les obres ferroviàries pendents de manera que siga compatible amb el Pla General d'Ordenació Urbana de València. Durant el desenvolupament dels treballs existirà un contacte tècnic permanent entre les tres administracions. La Comissió Executiva ha acordat que l'anàlisi incloga l'estudi del cronograma que caldria desenvolupar.

pdfNota de premsa