València, 27 de junio de 2014.- El ple municipal de l'Ajuntament de València ha aprovat hui el PAI Parc Central del PRI A.4-1. (www.valencia.es) El Programa de l'Actuació Integrada és l'instrument tecnicojurídic que preveu la Llei Urbanística Valenciana per a desenvolupar les obres d'urbanització previstes en el planejament.

Després de l'aprovació del PAI i la designació com a agent urbanitzador de València Parc Central Alta Velocitat 2003 S.A.., la Societat gestionarà la disponibilitat dels terrenys per a l'execució de les obres de la fase1A Russafa-Malilla. L'Ajuntament, per la seua banda, ha de aprovar el Projecte d'Execució d'Urbanització d'eixa zona i, posteriorment, la Societat licitarà i adjudicarà les obres seguint la tramitació estipulada per la Llei de Contractes del Sector Públic