València, 20 de marzo de 2020.- La societat Valencia Parque Central ha acordat adjudicar a la UTE GUEROLA TRANSER, SLU- SERVICIOS Y APLICACIONES INEL, SL,, les obres de “Urbanització del Parc Central Zona Russafa-Malilla Zona Dr. Domagk i uns altres ". L'empresa URBANISTAS INGENIEROS, SA ha quedat en primer lloc en la licitació del contracte de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres.  L'execució dels treballs està condicionada a l'evolució de la crisi actual del coronavirus. L'inici i desenvolupament s'adaptarà a les circumstàncies i directrius que les administracions indiquen.

pdfNota de premsa