València, 5 de juny de 2020.- Ja han començat les obres de “Urbanització del Parc Central Zona Russafa-Malilla Zona Dr. Domagk i altres”. Es tracta de les actuacions que van quedar pendents d'executar en la superfície en el seu moment ocupada per les instal·lacions d'un concessionari d'automòbils. Les primeres tasques a realitzar són el clos, desbrossament i sondatges del terreny i moviment de terres. Entre les actuacions pendents destaquen, a l'entorn del moll 4 confrontant a l'Av. Peris i Valero, la finalització del mur verd, la construcció d'un joc infantil. També la continuïtat del canal i font de l'accés pel carrer Dr. Domagk, entre altres.