Valencia, 1 de Agosto de 2013.- La societat València Parc Central ha adjudicat les obres d'adaptació de la passarel•la Amparo Iturbi per un pressupost de 311.371,52 € a l'empresa GRUPO BERTOLÍN S.A.U.. Els treballs, l'objectiu dels quals és dotar d'accessibilitat a la passarel•la per a les persones 1310rampa_ml.pngamb mobilitat reduïda, consistixen en la construcció de dos rampes d'accés a l'actual passarel•la -que conserva les seues escales- i de pantalles antivandàliques, entre altres elements necessaris p

Las obras tienen un plazo de ejecución de dos meses, tras la firma del contrato con la empresa adjudicataria, y serán financiadas por la sociedad Valencia Parque Central. er a la seua execució com a reposició d'enllumenat, tanca o desplaçament puntual del carrer Peris i Valero (pdfResum projecte tècnic pdf ). 

1310rampa sv

 

Les obres tenen un termini d'execució de dos mesos, després de la firma del contracte amb l'empresa adjudicatària, i seran finançades per la societat València Parc Central.

El projecte ha sigut redactat, supervisat i aprovat tècnicament per Adif -que assumix la direcció de l'obra- de conformitat amb l'Ajuntament de València. L'adjudicació de l'obra ha sigut publicada en la Plataforma de Contractació de l'Estat (www.contrataciondelestado.es) i a través de la web de la Societat www.valenciaparquecentral.es , en l'apartat Perfil del Contractant.

1310rampa ml

 

 

 

HOME PASARELA CS2Valencia, 14 de Junio de 2013.-La societat València Parc Central, després de l'autorització del seu Consell d'Administració, ha tret a licitació pública la contractació de les obres d'adaptació de la passarel•la Amparo Iturbi. 

Els treballs, que tenen un termini d'execució de dos mesos, compten amb un pressupost màxim de 483.796'62 euros (IVA exclòs).

Les obres atenen la demanda veïnal plantejada al Consell d'Administració de la Societat que el 12 de setembre del passat any va acordar iniciar els tràmits per a buscar una solució que permeta l'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.

El projecte ha sigut redactat, supervisat i aprovat tècnicament per Adif -que assumix la direcció de l'obra- de conformitat amb l'Ajuntament de València. Les obres, que seran finançades per València Parc Central, consistixen en la construcció de dos rampes d'accés a l'actual passarel•la, que conserva les seues escales, i de pantalles antivandàliques, entre altres treballs necessaris per a la seua execució com la reposició d'enllumenat, tanca o desplaçament puntual del carrer Peris i Valero

 (L'anunci de contractació de les obres ha sigut publicat en la Plataforma de Contractació de l'Estat amb data 14-06-2013 (www.contratataciondelestado.es) i a través de la web de la Societat www.valenciaparquecentral.es , en l'apartat Perfil del Contractant.

 

 

HOME PASARELA CSValència, 15 de abril de 2013.- La societat València Parc Central ha presentat a la Federació d'AAVV de València i a l'AVV de Malilla el projecte tècnic elaborat per Adif per a l'adaptació de la passarel•la Amparo Iturbi. El projecte atén la demanda veïnal plantejada al Consell d'Administració de València Parc Central, que el 12 de setembre del passat any va acordar iniciar els tràmits per a buscar una solució que permeta l'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda. Després de l'aprovació del projecte, un pròxim consell d'administració de la societat autoritzarà la licitació de les obres, que tenen un termini d'execució de dos mesos..

pdfResum projecte

 

València, 30 de enero de 2013.- El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publica hui l'anunci de l'acord adoptat pel ple municipal de l'Ajuntament de València el passat 28 de desembre per a sotmetre a informació pública el PAI Parc Central del PRI A.4-1. 

Amb la publicació d'este anunci s'obri un període de 20 dies hàbils per a la presentació d'al•legacions al Programa de l'Actuació Integrada, el document tecnicojurídic que preveu la Llei Urbanística Valenciana per a desenvolupar les obres d'urbanització previstes en el planejament.

planoProjecte d´Urbanització del PAI Parc Central. Usos del sòl

La documentació del PAI pot consultar-se a través de la web de l'Ajuntament de València www.valencia.es i en l'oficina municipal d'informació urbanística, situada en la planta baixa de l'edifici de l'antiga Fàbrica de Tabacs ubicada en el carrer Amadeo de Savoia, núm. 11 de València, on podran formular-se les al•legacions al contingut de la dita documentació.  Una vegada realitzat l'estudi i resolució d'al•legacions, el PAI tornarà al ple municipal per a la seua aprovació.


 

 

pdfProyecto de Urbanización

 

ambito_pai.jpgValència, 31 de decembre del 2012.- El ple municipal de l'Ajuntament de València va aprovar el passat 28 de desembre per unanimitat sotmetre a informació pública el PAI Parc Central del PRI A.4-1. El Programa de l'Actuació Integrada és l'instrument tecnicojurídic que preveu la Llei Urbanística Valenciana per a desenvolupar les obres d'urbanització previstes en el planejament.

La resolució adoptada en el ple es notificarà als propietaris dels terrenys inclosos en l'àmbit de l'actuació i, després de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, s'iniciarà el període d'exposició pública per a la presentació d'al•legacions. Una vegada realitzat l'estudi i resolució d'al•legacions, el PAI tornarà al ple municipal per a la seua aprovació.
El PAI suposa la urbanització d'una superfície de 633.412 m2, dels quals el 88% està destinat a dotacions públiques (zones verdes, equipaments públics i xarxa viària) i la resta a parcel.les edificables privades. 


Vista aèria de la zona de l'àmbit del PAI Parc Central, 
un espai comprés entre l'Estació del Nord i el Bulevard Sud.

València, 12 de septiembre.- 120912consejo administraciónvpc webEl Consell d'Administració de la Societat València Parc Central, integrada pel Ministeri de Foment, Generalitat, Ajuntament de València, Adif i Renfe Operadora, s'ha reunit hui a València per a analitzar l'evolució de les obres ferroviàries i urbanístiques que conformen l'Actuació. (Nota de premsa de la Societat València Parc Central i plànol de la urbanització de la fase Russafa )  

 

portada monograficoValència, 27 d'octubre del 2011. La Societat ha elaborat un document que arreplega els aspectes més destacats de les accions ferroviàries i urbanístiques que conformen l'Actuació València Parc Central. Es tracta d'un monogràfic de 23 pàgines, amb imatges i infografies, que permet explicar de manera resumida les diferents actuacions del projecte. 

Este nou suport informatiu, que ja ha sigut distribuït en Fira València durant la passada edició d'Iberflora entre empresaris i altres públics interessats en l'Actuació, reflectix els motius i objectius de la iniciativa impulsada pel Ministeri de Foment, la Generalitat, l'Ajuntament de València, Adif i Renfe-Operadora.

Subcategories