FOTO02malillaLa Societat Valencia Parque Central patrocina la tercera edició del Torneig de Nadal que organitza el Club Basquetbol Malilla que tindrà lloc els dies 26 i 27 de desembre, amb la participació de uns 150 jugadors. 

València, 21 de desembre del 2009.- La Societat Valencia Parque Central patrocina la tercera edició del Torneig de Nadal que organitza el Club Basquetbol Malilla que tindrà lloc els dies 26 i 27 de desembre. El torneig, d'àmbit autonòmic, comptarà amb la participació de dos equips del CB Malilla i dels millors equips de la Comunitat Valenciana d'aquesta categoria.

AMBITO01

  • Amb un pressupost de 3 milions d'euros, l'equip professional seleccionat portarà avant el disseny del Parc Central i la redacció del projecte d'urbanització corresponent a l'Actuació Urbanística Parc Central
  • S'estima en 73 milions d'euros el cost total de la urbanització.
 

 València, 11 de desembre del 2009.- L'Ajuntament de  València, a través de la societat València Parc Central, ha convocat el concurs internacional per al disseny i redacció del projecte d'urbanització del Parc Central. El projecte comprén una superfície de 66 hectàrees –més de la mitat d'elles de zones verdes, i d'aquestes, 23 hectàrees corresponen al Parc Central.

Amb un pressupost de 450.000 euros, l'equip professional seleccionat portarà avant la redacció del projecte de reparcel·lació corresponent a l'Actuació Urbanística Parc Central 

València, 11 desembre del 2009.- L'Ajuntament de València, a través de la societat València Parc Central, ha licitat la redacció del Projecte de Reparcel·lació del Parc Central per a la selecció d'un equip interdisciplinari capacitat per a assistir a la Societat en el procés de reparcel·lació amb un import de licitació de 450.000 euros (més informació: www.valenciaparquecentral.es –Secció perfil del contractant).

 Amb l'objectiu de concitar la necessària coordinació, evitar demores innecessàries i donada la complexitat d'aquest tipus de tràmits, la licitació del Projecte de Reparcel·lació coincidix en el temps amb la convocatòria del concurs per al disseny i redacció del projecte d'urbanització del Parc Central, encara que són projectes independents. Una  vegada elaborat el projecte d'urbanització del Parc Central la Societat podrà gestionar la reparcel·lació de la zona afectada.

La maqueta reproduïx la part sud de la ciutat que es veurà afectada per les obres ferroviàries i urbanístiques i està composta per peces volumètriques que faciliten el reconeixement tàctil de persones invidents.

València, 6 de novembre del 2009.- El director general de la societat València parc Central, José Salvador Martínez Ciscar, ha fet entrega d'una maqueta de la part sud de la ciutat que es veurà afectada per les obres ferroviàries i urbanístiques de l'actuació València Parc Central al delegat territorial de l'ONCE a la Comunitat Valenciana, José Manuel Pichel Jallas.

La maqueta, que va ser realitzada per a la seua exposició en el centre de comunicació de l'actuació València parc Central, està composta per peces volumètriques que faciliten el reconeixement tàctil de persones invidents. La utilitat de la maqueta radica que l'àmbit de la mateixa, la part sud de la ciutat, coincidix amb l'emplaçament de la seu de l'entitat, la qual cosa pot ajudar a les tasques d'orientació de les persones amb ceguera i deficiència visual en els recorreguts entorn de la seu de l'organització.

090618CAEl consejo de administración de la Sociedad da comienzo al desarrollo urbanístico del Parque Central.


El Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Valencia Parque Central, que se ha reunido hoy en Valencia, han acordado nuevos pasos en el desarrollo de las obras ferroviarias y del desarrollo urbanístico de la Actuación  

 Valencia, 18 de junio de 2009

El Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Valencia Parque Central, que se ha reunido hoy en Valencia, han acordado nuevos pasos en el desarrollo de las obras ferroviarias y del desarrollo urbanístico de la Actuación. 
La reunión ha estado presidida por el Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fomento, Víctor Morlán, y ha contado con la asistencia de la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá,  el Conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, y  los restantes miembros del Consejo. 
El Consejo, formado por el Grupo Fomento, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, ha analizado el desarrollo y situación de las obras ferroviarias y del planeamiento urbanístico de la Actuación que recoge el Convenio y ha determinado los próximos pasos en relación con estos proyectos: 

La sociedad Valencia Parque Central adjudica las obras de demolición de las naves de Macosa

• Las obras, con un importe de adjudicación de 1’67 millones de euros, comprenden la demolición de las naves industriales en desuso de la antigua fábrica ferroviaria de Macosa
• En total, un conjunto de 23 naves que ocupan una parcela de 55.723 m2, con una superficie construida de 44.885 m2 
• Una de las naves del conjunto, la nave de máquinas, va a ser conservada como muestra de la arquitectura industrial valenciana
• Las obras comenzarán tras la concesión de la licencia municipal de derribo y de la aprobación del plan de trabajo para el desmontaje de fibrocemento por parte de la autoridad laboral.

Valencia, 9 de junio de 2009.‐ La Sociedad Valencia Parque Central ha adjudicado las obras de demolición de las naves de Macosa. Las obras tienen por objeto la demolición de las naves industriales en desuso de la antigua fábrica ferroviaria de Macosa, a excepción de una de las naves del conjunto, la nave de máquinas, que va a ser conservada como muestra de la arquitectura industrial valenciana.

La Societat València Parc Central subscriu una línia de crèdit de 300 milions d'euros

El crèdit sindicat ha sigut atorgat a parts iguals per BBVA, Santander, Caixa Madrid i ICO

València, 23 de desembre del 2008.-

La Societat València parc Central ha subscrit una línia de crèdit de 300 milions d'euros amb l'objectiu d'impulsar les obres ferroviàries i actuacions urbanes previstes per als pròxims cinc anys. La devolució d'este crèdit es produirà amb els rendiments que resulten de la venda dels terrenys ferroviaris.

La línia de crèdit l'han subscrit a parts iguals BBVA, Santander, Caixa Madrid i ICO i, majoritàriament es destinarà a finançar les obres de soterrament de les vies de ferrocarril que discorren des del Canal d'Accés a l'estació central, la construcció de la nova estació Central i les obres d'ordenació i urbanització dels terrenys alliberats de l'ús ferroviari dins de l'Actuació parc Central.