La Societat València Parc Central subscriu una línia de crèdit de 300 milions d'euros

El crèdit sindicat ha sigut atorgat a parts iguals per BBVA, Santander, Caixa Madrid i ICO

València, 23 de desembre del 2008.-

La Societat València parc Central ha subscrit una línia de crèdit de 300 milions d'euros amb l'objectiu d'impulsar les obres ferroviàries i actuacions urbanes previstes per als pròxims cinc anys. La devolució d'este crèdit es produirà amb els rendiments que resulten de la venda dels terrenys ferroviaris.

La línia de crèdit l'han subscrit a parts iguals BBVA, Santander, Caixa Madrid i ICO i, majoritàriament es destinarà a finançar les obres de soterrament de les vies de ferrocarril que discorren des del Canal d'Accés a l'estació central, la construcció de la nova estació Central i les obres d'ordenació i urbanització dels terrenys alliberats de l'ús ferroviari dins de l'Actuació parc Central.

La incorporación de la nueva línea de alta velocidad a la ciudad de Valencia traerá grandes cambios en su estructura urbana, con el AVE vendrán también nuevas estaciones de cercanías. La estación del norte se convertirá en un gran nudo intermodal de comunicaciones y se liberarán grandes espacios para su uso público. 

Si quiere conocer gráficamente el resumen de estas actuaciones haga "clik" en la imagen.   multimedia

Zona FICOVAL delimitada amb lineas roges

València. 23 de setembre de 2016. Esta setmana han començat treballs en l'anomenada parcel·la de Ficoval on, a causa de l'aparició de sòl contaminat, no s'havia pogut actuar fins ara.
Des del passat mes de juny s'ha estat realitzant l'excavació i retirada a abocador autoritzat de més de 16 mil tones de terres contaminades per restes d'hidrocarburs. Una vegada s'ha aconseguit el certificat ambiental corresponent, la parcel·la ja està disponible per a executar obres en aquesta zona, important per la seua ubicació central i per la seua extensió, uns 12 mil metres quadrats.
Els primers treballs a realitzar són el picat i retirada d'estructures de formigó que han aparegut durant les excavacions. Amb la incorporació de la parcel·la de Ficoval, es disposa del 96% del sòl del projecte d'urbanització on poder realitzar obres. La resta s'aconseguirà via projecte de reparcel·lació que està tramitant l'Ajuntament de València.