La maqueta reproduïx la part sud de la ciutat que es veurà afectada per les obres ferroviàries i urbanístiques i està composta per peces volumètriques que faciliten el reconeixement tàctil de persones invidents.

València, 6 de novembre del 2009.- El director general de la societat València parc Central, José Salvador Martínez Ciscar, ha fet entrega d'una maqueta de la part sud de la ciutat que es veurà afectada per les obres ferroviàries i urbanístiques de l'actuació València Parc Central al delegat territorial de l'ONCE a la Comunitat Valenciana, José Manuel Pichel Jallas.

La maqueta, que va ser realitzada per a la seua exposició en el centre de comunicació de l'actuació València parc Central, està composta per peces volumètriques que faciliten el reconeixement tàctil de persones invidents. La utilitat de la maqueta radica que l'àmbit de la mateixa, la part sud de la ciutat, coincidix amb l'emplaçament de la seu de l'entitat, la qual cosa pot ajudar a les tasques d'orientació de les persones amb ceguera i deficiència visual en els recorreguts entorn de la seu de l'organització.

090618CAEl consejo de administración de la Sociedad da comienzo al desarrollo urbanístico del Parque Central.


El Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Valencia Parque Central, que se ha reunido hoy en Valencia, han acordado nuevos pasos en el desarrollo de las obras ferroviarias y del desarrollo urbanístico de la Actuación  

 Valencia, 18 de junio de 2009

El Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Valencia Parque Central, que se ha reunido hoy en Valencia, han acordado nuevos pasos en el desarrollo de las obras ferroviarias y del desarrollo urbanístico de la Actuación. 
La reunión ha estado presidida por el Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fomento, Víctor Morlán, y ha contado con la asistencia de la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá,  el Conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, y  los restantes miembros del Consejo. 
El Consejo, formado por el Grupo Fomento, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, ha analizado el desarrollo y situación de las obras ferroviarias y del planeamiento urbanístico de la Actuación que recoge el Convenio y ha determinado los próximos pasos en relación con estos proyectos: 

La sociedad Valencia Parque Central adjudica las obras de demolición de las naves de Macosa

• Las obras, con un importe de adjudicación de 1’67 millones de euros, comprenden la demolición de las naves industriales en desuso de la antigua fábrica ferroviaria de Macosa
• En total, un conjunto de 23 naves que ocupan una parcela de 55.723 m2, con una superficie construida de 44.885 m2 
• Una de las naves del conjunto, la nave de máquinas, va a ser conservada como muestra de la arquitectura industrial valenciana
• Las obras comenzarán tras la concesión de la licencia municipal de derribo y de la aprobación del plan de trabajo para el desmontaje de fibrocemento por parte de la autoridad laboral.

Valencia, 9 de junio de 2009.‐ La Sociedad Valencia Parque Central ha adjudicado las obras de demolición de las naves de Macosa. Las obras tienen por objeto la demolición de las naves industriales en desuso de la antigua fábrica ferroviaria de Macosa, a excepción de una de las naves del conjunto, la nave de máquinas, que va a ser conservada como muestra de la arquitectura industrial valenciana.

La Societat València Parc Central subscriu una línia de crèdit de 300 milions d'euros

El crèdit sindicat ha sigut atorgat a parts iguals per BBVA, Santander, Caixa Madrid i ICO

València, 23 de desembre del 2008.-

La Societat València parc Central ha subscrit una línia de crèdit de 300 milions d'euros amb l'objectiu d'impulsar les obres ferroviàries i actuacions urbanes previstes per als pròxims cinc anys. La devolució d'este crèdit es produirà amb els rendiments que resulten de la venda dels terrenys ferroviaris.

La línia de crèdit l'han subscrit a parts iguals BBVA, Santander, Caixa Madrid i ICO i, majoritàriament es destinarà a finançar les obres de soterrament de les vies de ferrocarril que discorren des del Canal d'Accés a l'estació central, la construcció de la nova estació Central i les obres d'ordenació i urbanització dels terrenys alliberats de l'ús ferroviari dins de l'Actuació parc Central.

La incorporación de la nueva línea de alta velocidad a la ciudad de Valencia traerá grandes cambios en su estructura urbana, con el AVE vendrán también nuevas estaciones de cercanías. La estación del norte se convertirá en un gran nudo intermodal de comunicaciones y se liberarán grandes espacios para su uso público. 

Si quiere conocer gráficamente el resumen de estas actuaciones haga "clik" en la imagen.   multimedia

Zona FICOVAL delimitada amb lineas roges

València. 23 de setembre de 2016. Esta setmana han començat treballs en l'anomenada parcel·la de Ficoval on, a causa de l'aparició de sòl contaminat, no s'havia pogut actuar fins ara.
Des del passat mes de juny s'ha estat realitzant l'excavació i retirada a abocador autoritzat de més de 16 mil tones de terres contaminades per restes d'hidrocarburs. Una vegada s'ha aconseguit el certificat ambiental corresponent, la parcel·la ja està disponible per a executar obres en aquesta zona, important per la seua ubicació central i per la seua extensió, uns 12 mil metres quadrats.
Els primers treballs a realitzar són el picat i retirada d'estructures de formigó que han aparegut durant les excavacions. Amb la incorporació de la parcel·la de Ficoval, es disposa del 96% del sòl del projecte d'urbanització on poder realitzar obres. La resta s'aconseguirà via projecte de reparcel·lació que està tramitant l'Ajuntament de València.