La incorporación de la nueva línea de alta velocidad a la ciudad de Valencia traerá grandes cambios en su estructura urbana, con el AVE vendrán también nuevas estaciones de cercanías. La estación del norte se convertirá en un gran nudo intermodal de comunicaciones y se liberarán grandes espacios para su uso público. 

Si quiere conocer gráficamente el resumen de estas actuaciones haga "clik" en la imagen.   multimedia

Zona FICOVAL delimitada amb lineas roges

València. 23 de setembre de 2016. Esta setmana han començat treballs en l'anomenada parcel·la de Ficoval on, a causa de l'aparició de sòl contaminat, no s'havia pogut actuar fins ara.
Des del passat mes de juny s'ha estat realitzant l'excavació i retirada a abocador autoritzat de més de 16 mil tones de terres contaminades per restes d'hidrocarburs. Una vegada s'ha aconseguit el certificat ambiental corresponent, la parcel·la ja està disponible per a executar obres en aquesta zona, important per la seua ubicació central i per la seua extensió, uns 12 mil metres quadrats.
Els primers treballs a realitzar són el picat i retirada d'estructures de formigó que han aparegut durant les excavacions. Amb la incorporació de la parcel·la de Ficoval, es disposa del 96% del sòl del projecte d'urbanització on poder realitzar obres. La resta s'aconseguirà via projecte de reparcel·lació que està tramitant l'Ajuntament de València.