València, 4 de diciembre de 2015. La societat València Parc Central ha licitat la contractació dels treballs tècnics de descontaminació de l'aigua subterrània en una de les parcel·les on s'estan escometent les obres d'urbanització del Parc Central Zona Russafa-Malilla. El focus contaminant va ser detectat durant els estudis de Caracterització Ambiental Bàsica i Detallada realitzats durant el primer semestre d'enguany al costat de la nau 1 o nau taller

pdfNota de premsa

 

Valencia, 25 de noviembre de 2015.- La Comissió Executiva de la societat València Parc Central Alta Velocitat 2003 ha acordat optimitzar la proposta presentada la setmana passada per a executar les obres ferroviàries pendents de manera que siga compatible amb el Pla General d'Ordenació Urbana de València. Durant el desenvolupament dels treballs existirà un contacte tècnic permanent entre les tres administracions. La Comissió Executiva ha acordat que l'anàlisi incloga l'estudi del cronograma que caldria desenvolupar.

pdfNota de premsa

 

17 11 15 parquecentral 1474Valencia, 17 de noviembre de 2015.- El Consell d'Administració de la Societat València Parc Central ha acordat que la Comissió Executiva (integrada per representants d'Adif, Renfe, Generalitat i Ajuntament) celebre reunions en els pròxims mesos per a aprofundir en l'estudi i consens entre totes les administracions per a buscar la viabilitat econòmica i tècnica de les actuacions d'integració del ferrocarril en la ciutat.

Valencia, 4 de mayo de 2015.- Les obres d'urbanització del Parc Central en la zona Russafa-Malilla s'han iniciat hui una vegada resolts els tràmits pendents després de l'adjudicació i signatura dels contractes amb les empreses que executaran el projecte.. Els primers treballs a desenvolupar gradualment consistiran en la senyalització i clos del perímetre de l'obra; demolició dels tancaments, dels ferms i asfaltats de les parcel•les, entre altres. La urbanització de la zona Russafa-Malilla suposa el 40% del total del parc. Finançades per la Societat, les obres seran pagades per les càrregues urbanístiques i es desenvoluparan durant dos anys.

pdfNota de premsa

pdfResum Project d´Execució Zona Russafa-Malilla

 

València, 7 de abril de 2015.- El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals ha rebutjat el recurs presentat el passat mes de març per una de les empreses licitadores contra l'adjudicació a la UTE Dragados-Pavasal de les obres d'urbanització del Parc Central a la zona Russafa-Malilla. La resolució permet seguir endavant amb el procés de contractació i inici d'obre. pdfNota de premsa

 

Vaència, 10 de marzo de 2015.- L'inici de les obres d'urbanització del Parc Central Zona Russafa-Malilla, adjudicades a la UTE Dragatges-Pavasal, ha sigut suspès de manera temporal fins a la resolució del recurs presentat per una de les empreses licitadores. La presentació del recurs porta aparellada la suspensió per un mes del començament de les obres que estava previst per al dia 23 de marçpdfNota de premsa

València, 13 de febrero de 2015.- La Societat València Parc Central, integrada pel Ministeri de Foment (Adif Alta Velocitat, Adif i Renfe Operadora), Generalitat i Ajuntament de València, ha adjudicat el contracte d'execució de les obres d'urbanització del Parc Central Zona Russafa-Malilla a la UTE Dragado-Pavasal Empresa Constructora SA. La Societat també ha adjudicat els contractes de Direcció facultativa de les obres a la UTE Nova Ingeniería y Gestión S.L.-Grup TEC Servicios Avanzados S.A.- Borgos Pieper Ltd London i de Coordinació de Seguretat i Salut a l'empresa Oficina Técnica TES Ingenieros. Amb 110.826 m2 de superfície, les obres de la zona Russafa-Malilla suposen un 40% del total del parc. Finançades per la Societat, seran pagades per les càrregues urbanístiques. pdfNota de premsa

imagen5home