València, 23 de gener de 2019. El Consell d'Administració de la societat Valencia Parque Central s'ha reunit avui a València per a tractar, entre altres assumptes, les actuacions necessàries per a l'execució de la tercera fase del canal d'accés; la modificació del conveni de 2003 que arreplega cost i finançament de les actuacions ferroviàries pendents i la venda de solars de la fase 1A. En la reunió s'ha presentat l'estudi de viabilitat del projecte que permetrà continuar el soterrament de les vies entre el Bulevard Sud i el viaducte de Giorgeta amb un cost de 395 milions d'euros.

València, 17 de desembre. Hui ha obert les seues portes el Parc Central Russafa-Malilla. Des de primera hora del matí els ciutadans han pogut recórrer i conèixer el resultat dels treballs realitzats. A la vesprada, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, l'alcalde de València, Joan Ribó, el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, entre altres autoritats, han visitat este nou espai per a la ciutat que correspon a la primera fase de l'Actuació i suposa el 40% del total del parc.

 El Consell d'Administració de Valencia Parque Central ha adoptat avui acords respecte a les obres pendents d'executar per a la integració del ferrocarril en la ciutat. Després de l'estudi de la viabilitat tècnica i econòmica de diverses alternatives, el Consell d'Administració ha aprovat l'opció que permet avançar el soterrament de les vies entre el Bulevard Sud i el viaducte de Giorgeta. L'Estació Central i el Túnel Passant s'executaran en una segona fase.

Mes Informaciò

València, 9 de febrero de 2016. La sociedad Valencia Parque Central ha licitado la contratación de los trabajos técnicos de descontaminación en una de las parcelas donde se están acometieLa societat València Parc Central ha licitat la contractació dels treballs tècnics de descontaminació en una de les parcel·les on s'estan escometent les obres d'urbanització del Parc Central Zona Russafa-Malilla. Es tracta de la parcel·la denominada Ficoval en l'entorn immediat de la qual es va desenvolupar en el passat una activitat de fabricació i manteniment de material ferroviari.

València, 4 de diciembre de 2015. La societat València Parc Central ha licitat la contractació dels treballs tècnics de descontaminació de l'aigua subterrània en una de les parcel·les on s'estan escometent les obres d'urbanització del Parc Central Zona Russafa-Malilla. El focus contaminant va ser detectat durant els estudis de Caracterització Ambiental Bàsica i Detallada realitzats durant el primer semestre d'enguany al costat de la nau 1 o nau taller

pdfNota de premsa

 

Valencia, 25 de noviembre de 2015.- La Comissió Executiva de la societat València Parc Central Alta Velocitat 2003 ha acordat optimitzar la proposta presentada la setmana passada per a executar les obres ferroviàries pendents de manera que siga compatible amb el Pla General d'Ordenació Urbana de València. Durant el desenvolupament dels treballs existirà un contacte tècnic permanent entre les tres administracions. La Comissió Executiva ha acordat que l'anàlisi incloga l'estudi del cronograma que caldria desenvolupar.

pdfNota de premsa

 

17 11 15 parquecentral 1474Valencia, 17 de noviembre de 2015.- El Consell d'Administració de la Societat València Parc Central ha acordat que la Comissió Executiva (integrada per representants d'Adif, Renfe, Generalitat i Ajuntament) celebre reunions en els pròxims mesos per a aprofundir en l'estudi i consens entre totes les administracions per a buscar la viabilitat econòmica i tècnica de les actuacions d'integració del ferrocarril en la ciutat.