CANAL D'ACCES

El Canal d'Accés o Canal d'Entrada està situat en l'Avinguda Federico García Lorca entre el Bulevard Sud i la nova Estació Central de València. Està constituït per un conjunt de vies soterrades per davall de les actuals vies de penetració a València. La longitud del canal és de 1.500 m i està soterrat en dos nivells a fi de propiciar una separació de tràfics segons amples i tipus de vies ferroviàries, d'acord amb la disposició adoptada en l'estació, de tal manera que els eixos en ample UIC se situen majoritàriament en el nivell superior, mentres que les vies en ample ibèric , en el nivell inferior.

La complexitat de les obres del Canal d'Accés i de l'Estació Central precisa de l'execució d'unes primeres fases transitòries i provisionals dissenyades amb la finalitat de simultaniejar en tot moment l'execució de les obres amb el manteniment de l'explotació ferroviària.

A CA AC VLEsquema del Canal d'Accés ( Abril 2003 )
A CA FT VL Esquema del projecte de Canal d'Accés

CANAL D'ACCES - FASE I:


Les obres de la primera fase del Canal d'Accés tenen com a objecte la construcció de tots els elements subterranis del Canal d'Accés necessaris per a l'arribada de la Línia d'Alta Velocitat Madrid-València a l'estació provisional Joaquín Sorolla situada en les voltants dels carrers Maestro Sosa, Sant Vicent i avinguda Giorgeta, així com l'execució d'algunes desviacions ferroviàries i la reposició d'alguns serveis. Es tracta d'una fase de treballs transitoris necessaris per a la realització dels treballs posteriors.

Obra de plataforma

 • Òrgan de contractació: ADIF
 • Licitació autoritzada pel Consell de Ministres de pdf30-05-2008
 • Licitació acordada per ADIF el pdf30-05-2008
 • Licitació de les obres publicada en pdfBOE 04-06-2008
 • Data d'adjudicació: pdf31-10-2008
 • Data d'adjudicació definitiva: 28-11-2008
 • Adjudicació definitiva de les obres publicada en pdfBOE 20-12-2008
 • Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 24.789.200 €
 • Termini d'execució: 9 mesos
 • Adjudicatari: Vías y Construcciones S.A.
 • Finançament: València Parc Central Alta Velocitat 2003 S.A

Expropiaciones

Asistencia Técnica Control de Obra

 • Fecha publicacion de la adjudicación  pdfBOE 24-07-2008
 • Adjudicatario: Sercal, S.A.

Asistencia Técnica en la Redacción del proyecto

 • Fecha publicacion de la adjudicación  pdfBOE 08-07-2004
 • Adjudicatario: IDOM Internacional S.A.U.

CANAL D'ACCES - FASE II - Estació València Alta Velocitat


Les obres de la segona fase del Canal d'Accés tenen com a objecte la construcció de l'estació Joaquín Sorolla i de les dues vies d'accés a la mateixa, per a atendre amb caràcter provisional als serveis d'Alta Velocitat i amb la finalitat que es puga executar la resta de les obres definitives del Canal d'Accés i de la nova Estació Central mantenint en explotació la totalitat dels serveis ferroviaris actuals en òptimes condicions de seguretat.

Obra de plataforma

 • Òrgan de contractació: ADIF
 • Licitació autoritzada pel Consell de Ministres de pdf18-07-2008
 • Licitació acordada per ADIF el pdf22-07-2008
 • Licitació de les obres publicada en pdfBOE 30-07-2008
 • Fecha de adjudicación: pdf31-10-2008
 • Data d'adjudicació definitiva: 28-11-2008
 • Adjudicació definitiva de les obres publicada en pdfBOE 20-12-2008
 • Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 61.220.827,93 €
 • Termini d'execució: 18 mesos
 • Adjudicatari: Aldesa Construcciones S.A.
 • Finançament: Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A.

Expropiacions

Asistència Técnica Control d'Obra

 • Data aprovació de la licitació per ADIF: pdf06-10-2008
 • Licitació del servici publicat en: pdfBOE 01-11-2008
 • Data obertura d'ofertes: 13-01-2009
 • Pressupost de licitació (IVA inclòs): 2.866.676´7 €
 • Data d'adjudicació definitiva: 19-02-2009
 • Adjudicació definitiva de les obres publicada en pdfBOE 03-04-2009
 • Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 2.356.408’24 €
 • Adjudicatari: Ingeniería IDOM Internacional S.A.
 • Financiació: Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A.

Assistència Tècnica en la Redacció del projecte

 • Data publicació de l'adjudicació en pdfBOE 07-08-2004
 • Adjudicatari: IDOM Internacional S.A.U.

CANAL D'ACCES - FASE III


Les obres de la tercera fase del Canal d'Accés, totes subterrànies, tenen com a objecte la construcció pròpiament dita del Canal d'Accés amb caràcter definitiu. Una vegada acabades les obres d'aquesta fase, quan entre en funcionament l'Estació Central subterrània i el seu nou vestíbul es procedirà al desmuntatge de tots els elements realitzats en les fases anteriors que resulten innecessaris, com l'estació Joaquín Sorolla i totes les vies i desviacions ferroviàries en superfície.

 • Obra de plataforma
 • Expropiacions
 • Asistència Tècnica Control d'Obra
 • Asistencia Técnica en la Redacció del projecte
  • Data publicació de l'adjudicació pdfBOE 07-08-2004
  • Adjudicatari: IDOM Internacional S.A.U