ico fb
Agrandar
Reducir
Reiniciar

CANAL D'ACCÉS

El Canal d'Accés està constituït pel conjunt de vies soterrades que substitueixen les vies d'entrada a València en superfície fins a la futura Estació Central. La longitud del canal és de 1.500 m i aquesta soterrat en 2 nivells amb la finalitat de propiciar una separació de trànsits segons amples i tipus de vies ferroviàries d'acord amb la disposició adoptada en l'estació, de tal manera que els eixos en ample UIC se situen majoritàriament en el nivell superior i les vies en ample ibèric, en el nivell inferior.

A CA AC VLEsquema del Canal d'Accés ( Abril 2003 )
A CA FT VL Esquema del projecte de Canal d'Accés

 

La complexitat de l'actuació precisa de l'execució per fases dissenyades amb la finalitat de simultanejar en tot moment l'execució de les obres amb el manteniment de l'explotació ferroviària

Després de les fases I i II ja executades, el Canal d'Accés entra en la seua fase III.

 

CANAL D' ACCÉS-FASE III


Les obres del Canal d'Accés Fase III consisteixen en el soterrament de les vies d'accés a les estacions de València Nord i de Joaquín Sorolla entre la Ronda Sud i passat el viaducte de Giorgeta, en la divisòria dels barris de Malilla, a l'est, i de la Raiosa i Cruz Cubierta, a l'oest. L'actuació permetrà finalitzar l'accés ferroviari que es va iniciar amb les obres del Nuc Sud i l'accés de l'Alta Velocitat a València. El projecte inclou una remodelació de l'estació de Joaquín Sorolla, necessària per a atendre l'increment de demanda de viatgers prevista per la liberalització ferroviària i per a adequar-la al nou canal soterrat. L'estació de Joaquín Sorolla prestarà així servei fins que s'execute la nova Estació Central que unificarà les existents en l'actualitat..

L'actuació permetrà finalitzar l'accés ferroviari que es va iniciar amb les obres del Nuc Sud y de l'accés de l'Alta Velocitat a València.  El projecte inclou una remodelació de l'estació de Joaquín Sorolla, necessària per a atendre l'increment de demanda de viatgers prevista per la liberalització ferroviària i per a adequar-la al nou canal soterrat. L'estació de Joaquín Sorolla prestarà així servei fins que s'execute la nova Estació Central que unificarà les existents en l'actualitat.

Sobre la superfície alliberada de les línies ferroviàries està prevista la construcció del bulevard o passeig García Lorca, amb el que es completarà la integració dels barris del sud de la ciutat.

pdfResum obres Canal d'Accés Fase 3
pdfFases del Projecte Bàsic Resum gràfic.                                                                                                                                                             Vídeo resum de l´actuació                                                            

 

Proyecto de construcción

Assistència Tècnica Control d'Obres

 Inici d´obres: 6 de febrer de 2023

 

CANAL D' ACCÉS-FASE II


Estación Valencia Alta Velocidad

Les obres de la segona fase del Canal d'Accés tenen com a objecte la construcció de l'estació Joaquín Sorolla i de les dues vies d'accés a la mateixa, per a atendre amb caràcter provisional als serveis d'Alta Velocitat i amb la finalitat que es puga executar la resta de les obres definitives del Canal d'Accés i de la nova Estació Central mantenint en explotació la totalitat dels serveis ferroviaris actuals en òptimes condicions de seguretat.

Obra de plataforma

 • Òrgan de contractació: ADIF
 • Licitació autoritzada pel Consell de Ministres de PDF18-07-2008
 • Licitació acordada per ADIF el PDF22-07-2008
 • Licitació de les obres publicada en PDFBOE 30-07-2008
 • Fecha de adjudicación: PDF31-10-2008
 • Data d'adjudicació definitiva: 28-11-2008
 • Adjudicació definitiva de les obres publicada en PDFBOE 20-12-2008
 • Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 61.220.827,93 €
 • Termini d'execució: 18 mesos
 • Adjudicatario: Aldesa Construcciones S.A.
 • Finançament: Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A.

Expropiacions

Assistència Técnica Control d'Obra

 • Data aprovació de la licitació per ADIF: pdf06-10-2008
 • Licitació del servici publicat en: pdfBOE 01-11-2008
 • Data obertura d'ofertes: 13-01-2009
 • Pressupost de licitació (IVA inclòs): 2.866.676´7 €
 • Data d'adjudicació definitiva: 19-02-2009
 • Adjudicació definitiva de les obres publicada en pdfBOE 03-04-2009
 • Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 2.356.408’24 €
 • Adjudicatari: Ingeniería IDOM Internacional S.A.
 • Financiació: Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A.

Assistència Tècnica en la Redacció del projecte

 • Data publicació de l'adjudicació en pdfBOE 07-08-2004
 • Adjudicatari: IDOM Internacional S.A.U.

Situació de les obres: Finalitzades

 

CANAL D'ACCES - FASE I:


Les obres de la primera fase del Canal d'Accés tenen com a objecte la construcció de tots els elements subterranis del Canal d'Accés necessaris per a l'arribada de la Línia d'Alta Velocitat Madrid-València a l'estació provisional Joaquín Sorolla situada en les voltants dels carrers Maestro Sosa, Sant Vicent i avinguda Giorgeta, així com l'execució d'algunes desviacions ferroviàries i la reposició d'alguns serveis. Es tracta d'una fase de treballs transitoris necessaris per a la realització dels treballs posteriors.

Obra de plataforma

 • Òrgan de contractació: ADIF
 • Licitació autoritzada pel Consell de Ministres de pdf30-05-2008
 • Licitació acordada per ADIF el pdf30-05-2008
 • Licitació de les obres publicada en pdfBOE 04-06-2008
 • Data d'adjudicació: pdf31-10-2008
 • Data d'adjudicació definitiva: 28-11-2008
 • Adjudicació definitiva de les obres publicada en pdfBOE 20-12-2008
 • Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 24.789.200 €
 • Termini d'execució: 9 mesos
 • Adjudicatario: Vías y Construcciones S.A.
 • Finançament: València Parc Central Alta Velocitat 2003 S.A

Expropiacions

Assistència Técnica Control d'Obra

 • Data de la publicació de l'adjudicació  PDFBOE 24-07-2008
 • Adjudicatari: Sercal, S.A.

Assistència Tècnica en la Redacció del projecte

 • Data publicació de l'adjudicación  PDFBOE 08-07-2004
 • Adjudicatari: IDOM Internacional S.A.U.

 Situació de les obres: Finalitzades

 

C/ San Vicente Mártir 171, 1er Piso (Est. Joaquín Sorolla) 46007 (Valencia)
+34 96 351 08 88sociedad@valenciaparquecentral.es
logo min fomento
logo gva
logo valencia
logo adif altavelocidad
logo adif
logo renfe
 • Última actualizació web: Dijous 09 Mai 2024.