ico fb
Agrandar
Reducir
Reiniciar

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A.

LA SOCIETAT

parque central Vista aérea de la situació inicial de la platja de vies i de l'Estació del Nord. (Abril 2003)vplayavias

La societat Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A. es va crear a l'abril de 2003.
Deu la seua existència al Conveni entre el Ministeri de Foment, la Generalitat, l'Ajuntament de València, Renfe i GIF per a la remodelació de la xarxa arterial ferroviària de la ciutat de València.
En funció del que estableix el Conveni , la Societat es constituix a fi de facilitar la coordinació de les actuacions corresponents al desenvplayavias.jpgvolupament de l'Actuació Parc Central i a la transformació urbanística derivada de les obres.
L'objectiu fonamental de la societat és gestionar el desenvolupament urbanístic i executar les obres d'infraestructura urbana corresponents a l'entorn de l'actuació. Concretament, es tracta d'obtindre recursos econòmics de la gestió urbanística que seran invertits en l'execució de part de les obres que es detallen en el conveni.

 


pdfCONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO, GENERALITAT, AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, RENFE Y GIF

PARTICIPACIÓ

Com a conseqüència, d'una banda, de la Llei 39/2003 del Sector Ferroviari i de l'Ordre FOM/2909/2006, de 19 de setembre, per la qual es determinen els béns, obligacions i drets pertanyents a RENFE-Operadora; i, d'altra banda, el Reial Decret 15/2013, de 13 desembre, sobre la reestructuració i segregació de l'entitat pública Administrador d'Infraestructures Ferroviàries en dues entitats públiques empresarials ADIF i ADIF Alta Velocidad, la composició accionarial és actualment la reflectida en el gràfic:

graf participa

Els socis fundadors, amb proporcions iguals de capital, van ser:

  • Generalitat
  • Ajuntament de València
  • Renfe
  • GIF

EL CONVENI

El conveni entre el Ministeri de Foment, la Generalitat, l'Ajuntament de València, Renfe i GIF per a la remodelació de la xarxa arterial ferroviària de la ciutat de València va ser signat el 26 de febrer de 2003 i publicat en el pdfDOGV núm. 4525, de 19 de juny de 2003

Objectius ferroviaris del conveni.
1r. Incorporar la nova línia d'alta velocitat a la xarxa arterial ferroviària de l'àrea metropolitana de València.
2n. Millorar els serveis de viatgers mantenint la centralitat de l'estació i la seua transformació en un gran nuc multimodal.
3r. Millorar els serveis de mercaderies concentrant instal·lacions i fomentant la intermodalitat.

Objectius urbanístics del conveni.
Millorar la integració del ferrocarril en la ciutat, permeabilitzant l'actual traçat ferroviari junt amb una millora urbanística anomenada Actuació Parc Central, possibilitada pel trasllat de les instal·lacions adjacents a l'actual estació, per mitjà de la qual pal·liar els dèficits i potenciar la zona amb espais ciutadans i zones verdes, equipaments i usos de centralitat lligats a l'alta accessibilitat que li conferix la xarxa viària i la futura xarxa ferroviària.

C/ San Vicente Mártir 171, 1er Piso (Est. Joaquín Sorolla) 46007 (Valencia)
+34 96 351 08 88sociedad@valenciaparquecentral.es
logo min fomento
logo gva
logo valencia
logo adif altavelocidad
logo adif
logo renfe
  • Última actualizació web: Dijous 09 Mai 2024.