ico fb
Agrandar
Reducir
Reiniciar

EIX PASANT

L'Eix Passant ferroviari de València consisteix en la connexió entre l'Estació Central i la línia València-Barcelona al nord de la ciutat a fi de convertir l'estació en passant i eliminar la seua disposició actual en fons de sac, evitant-se d'esta manera els efectes indesitjables de realitzar maniobres de retrocés en l'entorn de l'estació. El seu traçat discorre en túnel en un primer tram d'uns 5 km de longitud a partir de l'estació del Nord i a cel obert en un segon tram d'uns 4 km. Així mateix s'han previst dues noves estacions urbanes (Aragó en l'Avinguda d'Aragó junt a l'estadi de futbol i Universitat, en l'Avinguda dels Tarongers junt a la Universitat Politècnica) amb connexió amb les línies de metre i tramvia. Es preveu la circulació pel túnel de qualsevol tipus de trens (alta velocitat, llarg recorregut, regionals, rodalies).

En el pdfBOE de 3-10-2006 es publica l'anunci pel qual se sotmet a informació pública l'Estudi Informatiu d'Integració de l'Alta velocitat en la ciutat de València tram II corresponent al túnel passant.

El període d'informació pública per a particulars ha finalitzat l'11 de novembre del 2006.

En el BOE del 11-06-2008 es publica l'Orde ARM/1629/2008, de 9 de maig, per la qual es formula declaració d'impacte ambiental del projecte. Estudi Informatiu d'Integració de l'Alta velocitat en la ciutat de València tram II corresponent al túnel passant.

Assistència Tècnica en la Redacció del projecte d'Eix Passant de València:

Dades de contractació:

  • Licitació publicada en pdfBOE 09-11-2007
  • Data d'adjudicació 08-02-2008 (BOE 01-03-2008 )
  • Termini d'execució: 18 mesos
  • Pressupost d'adjudicació: 2.360.484 €
  • Adjudicatari: Sener Enginyeria i Sistemes SA
  • Òrgan de Contractació: Direcció General de Ferrocarrils (Ministeri de Foment)

Amb data 15 d'octubre de 2021, la Direcció General de Planificació i Avaluació de la Xarxa Ferroviària, a proposta de la Subdirecció General de Planificació Ferroviària, aprova provisionalment l'"ESTUDI INFORMATIU DEL NOU EIX PASSANT NORD-SUD DE LA XARXA ARTERIAL FERROVIÀRIA DE VALÈNCIA", i inicia el corresponent procés d'informació pública i audiència d'administracions.

C/ San Vicente Mártir 171, 1er Piso (Est. Joaquín Sorolla) 46007 (Valencia)
+34 96 351 08 88sociedad@valenciaparquecentral.es
logo min fomento
logo gva
logo valencia
logo adif altavelocidad
logo adif
logo renfe
  • Última actualizació web: Dijous 09 Mai 2024.