ico fb
Agrandar
Reducir
Reiniciar

FASES D'URBANITZACIÓ

Després de tramitar i aprovar la Modificació del Pla General i el Pla de Reforma Interior entre 2005 i 2007, el Programa d'Actuació Urbanística va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament de 27 de juny de 2014. El PAI desenvolupa una estratègia de desenvolupament urbanístic en tres fases en funció de la disponibilitat del sòl ocupat pel ferrocarril i, per tant, en funció de l'estratègia de construcció ferroviària prevista inicialment.

FASES PAI

La Fase 1A, en blava en el croquis, és la composta per sòls privats i pels sòls ferroviaris desafectats o susceptibles de desafectació de forma immediata. Correspon a esta fase l'execució del Parc Central zona Russafa-Malilla; les obres de “Urbanització del Parc Central Zona Russafa-Malilla Zona Dr. Domagk i altres” i el Projecte d'Habilitació de Solars per a dotar d'infraestructures de serveis d'aigua, energia i telecomunicacions a les finques de resultat de la reparcel·lació d'esta fase situades en carrers Filipines, Dr.Domagk, Av. Peris i Valero, carrers Bailén i Mestre Sosa. Estes obres estan finalitzades.

La Fase 1B està constituïda per sòls privats íntegrament entre el Bulevard Sud i el viaducte de Giorgeta. En esta zona, a petició de l'Ajuntament de València, en el marc dels treballs previs de gestió urbanística del sector, la Societat va executar en 2009 l'enderrocament de les Edificacions industrials (enllaç a fullet) en desús del carrer de Sant Vicent Màrtir (antigues naus de Macosa) de comú acord amb els seus propietaris, amb la finalitat d'eradicar usos irregulars, sanejar l'àrea i prevenir accidents que pogueren produir-se per imprudències. Estes obres estan finalitzades.

La Fase 2 es correspon amb la zona que ocupa l'estació València Joaquín Sorolla i accés provisional UIC, la zona d'apilaments i desviaments provisionals que s'utilitzaran per a les obres de soterrament futures i l'explotació dels actuals serveis d'ample ibèric. L'execució d'esta fase, després de la construcció soterrada de l'Estació Central i desmantellament de l'Estació Joaquín Sorolla, permetrà completar el Parc Central. Les Fases 1 B i 2 es redefiniran per a adaptar-se a la nova estratègia de construcció de les obres ferroviàries pendents acordada pel Consell d'Administració de la societat València Parc Central el 9 de maig de 2017 de manera que podrien quedar aproximadament així:

FASES PROPUESTAS PAI

 

C/ San Vicente Mártir 171, 1er Piso (Est. Joaquín Sorolla) 46007 (Valencia)
+34 96 351 08 88sociedad@valenciaparquecentral.es
logo min fomento
logo gva
logo valencia
logo adif altavelocidad
logo adif
logo renfe
  • Última actualizació web: Dimecres 17 Juliol 2024.