ico fb
Agrandar
Reducir
Reiniciar

PERFIL CONTRACTANT

Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A.

Perfil contractant

INFORMACIÓ

CONCEPTE


A fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual, i sense perjuí de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per esta Llei o per les normes autonòmiques de desenvolupament o en els que així es decidisca voluntàriament, els òrgans de contractació difondran, a través d'Internet, el seu perfil de contractant. La forma d'accés al perfil de contractant haurà d'especificar-se en les pàgines Web institucionals que mantinguen els ens del sector públic, en la Plataforma de Contractació de l'Estat i en els plecs i anuncis de licitació.

El perfil de contractant podrà incloure qualsevols dades i informacions referents a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, com ara els anuncis d'informació prèvia previstos en l'article 125, les licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a les mateixes, les contractacions programades, els contractes adjudicats, els procediments anul·lats, i qualsevol altra informació útil de tipus general, com a punts de contacte i mitjans de comunicació que poden utilitzar-se per a relacionar-se amb l'òrgan de contractació. En tot cas haurà de publicar-se en el perfil de contractant l'adjudicació provisional dels contractes.

El sistema informàtic que puga suportar el perfil de contractant haurà de comptar amb un dispositiu que permeta acreditar amb total seguretat el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'incloga en el mateix.

La difusió a través del perfil de contractant de la informació relativa als procediments d'adjudicació de contractes produirà els efectes previstos en el Títol I del Llibre III.

(Article 42 de la LLEI 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.)

 

DADES GENERALS DE L'ORGANISME CONTRACTANT


Tipus d'Administració: Sector Públic - Societat Anònima de caràcter mercantil
Nom de l'òrgan de contractació: València Parc Central Alta Velocitat 2003 S.A.
Òrgan de contractació: Segons els estatuts de la societat el Consell d'Administració i, per delegació, la Comissió Executiva
CIF: A97320907
Idiomes preferents: Castellà i Valencià
URL de l'òrgan de contractació:www.valenciaparquecentral.es
Nombre del Carrer: C/ Sant Vicent Martir 171 pis 1er.
Codi Postal: 46007
Població: València
País: Espanya
Contacte del Perfil del Contractant: Ángel I. González ( Responsable Unitat de Suport )
Telèfon: 963510888
Fax: 963940274
Email:sociedad@valenciaparquecentral.es

 

C/ San Vicente Mártir 171, 1er Piso (Est. Joaquín Sorolla) 46007 (Valencia)
+34 96 351 08 88sociedad@valenciaparquecentral.es
logo min fomento
logo gva
logo valencia
logo adif altavelocidad
logo adif
logo renfe
  • Última actualizació web: Dijous 09 Mai 2024.