CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

 

 President   D. Pedro Saura García
Secretari d'Estat de Infraestructures, Transport i Vivenda
Vicepresident 1er   Joan Ribó Canut
Alcalde de València
Vicepresidenta 2ª   Dª. Mª José Salvador Rubert
Consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori
Vicepresidenta 3ª   Dª Isabel Pardo de Vera
Presidenta d'Adif
   

 

Consellers i Conselleres

 • D. Jorge Ballesteros Sánchez
  Subdirector General de Planificació i Projectes del Ministeri de Foment
 • D. Manuel Martínez Cepeda
  Director de Tesoreria i Comptabilitat
  Adif
 • Dª. Elena González Gómez
  Directora de les Societats d’Integració, Filials i Participades.
  Adif
 • D. Ángel Lorrio Alonso
  Gerent d’Anàlisi i Seguiment de Proyectes d'Infraestructura
  Renfe Operadora
 • D. José Luis Ferrando Calatayud
  Secretari Autonòmic de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori
  Generalitat Valenciana
 • D. Carlos Domingo Soler
  Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat
  Generalitat Valenciana 
 • D. Vicent Sarrià i Morell
  Coordinador de l'Àrea de Desenvolupament Urbà i Vivenda
  Ayuntamiento de Valencia 
 • Dª María Oliver Sanz
  Coordinadora de l'Àrea d'Educació, Joventut i Esports
  Ayuntamiento de Valencia
Secretari   D. Guillermo Martínez de Simón Santos
Vicesecretaria   Dª. Rosa María Iglésias Regidor
Director General   D. J. Salvador Martínez Ciscar