CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

 

 President   D. Pedro Saura García
Secretari d'Estat de Infraestructures, Transport i Vivenda
Vicepresidenta 1ª   Joan Ribó Canut
Alcalde de València
Vicepresidenta 2ª   Dª. Mª José Salvador Rubert
Consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori
Vicepresidente 3º   Dª Isabel Pardo de Vera
Presidenta d'Adif
Consellers    
 • D. Jorge Ballesteros Sánchez
  Subdirector General de Planificació i Projectes del Ministeri de Foment
 • D. Manuel Martínez Cepeda
  Director de Tesoreria i Comptabilitat
  Adif
 • Dª. Elena González Gómez
  Directora de les Societats d’Integració, Filials i Participades.
  Adif
 • D. Ángel Lorrio Alonso
  Gerent d’Anàlisi i Seguiment de Proyectes d'Infraestructura
  Renfe Operadora
 • D. Josep Vicent Boira i Maiques
  Secretari Autonòmic de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori
  Generalitat Valenciana
 • D. Carlos Domingo Soler
  Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat
  Generalitat Valenciana 
 • D. Vicent Sarrià i Morell
  Coordinador de l'Àrea de Desenvolupament Urbà i Vivenda
  Ayuntamiento de Valencia 
 • Dª María Oliver Sanz
  Coordinadora de l'Àrea d'Educació, Joventut i Esports
  Ayuntamiento de Valencia
Secretaria   D. Miguel Nieto Menor
Vicesecretaria   Dª. Rosa María Iglésias Regidor
Director General   D. J. Salvador Martínez Ciscar