OBRES D’URBANITZACIÓ

Les obres ferroviàries es complementen per les obres d'urbanització de l'àmbit i el seu cost se sufraga amb càrrec a les quotes d'urbanització del Programa d'Actuació Integrada corresponent i que comprèn com a principals actuacions:

  • Parc Central zona verda i d'equipaments que ocuparà la major part de la platja de vies i altres sòls limítrofs, amb una superfície de l'ordre de 230.000 m2. Obert al públic el 17 de desembre de 2018 el Parc zona Russafa-Malilla (Fase 1A) que suposa, aproximadament, el 40% del total del parc. La resta, corresponent a la Fase 2 d'urbanització, pendent d'execució. La Fase 1A també inclou les obres d'Habilitació de Solars (pendent d'execució) per a dotar d'infraestructures de serveis d'aigua, energia i telecomunicacions a les finques de resultat de la reparcel·lació d'aquesta fase, situades en la plaça Manuel Sanchis Guarner, Av. Peris i Valero, carrers Bailén i Mestre Sosa.

  • Xarxa Viària Estructurante: constituïda pel Bulevard García Lorca, que s'executa sobre el canal d'accés ferroviari; la supressió del Pas Superior entre l'Avinguda de Giorgeta i la de Peris i Valero (Fase 1B); i la supressió del Túnel de les Grans Vies, substituint-ho per una plaça en superfície (Fase 2). Pendents d'execució.

au vl