ico fb
Agrandar
Reducir
Reiniciar

COMPLEX FERROVIARI FONT DE SANT LLUÍS

Esta actuació té com a objecte el trasllat de les instal·lacions tècniques i de mercaderies al Complex Ferroviari de la Font de Sant Lluís. Per a millorar el transport de mercaderies i afavorir la relació amb el Port de València, es reubicaran en el complex ferroviari de la Font de Sant Lluís les instal·lacions de Grau. Allí també es traslladen els servicis de manteniment de trens als nous Centres de Tractament Tècnic ( CTT d'ample ibèric i CTT d'ample internacional o UIC ).

FASE I: TRASLLAT DE LA ESTACIÓ  VALÈNCIA-GRAO A FONT DE SANT LLUÍS.


Esta fase consisteix en el trasllat a l'entorn de l'actual Estació de Font de Sant Lluís de les instal·lacions ferroviàries de l'estació del Grau de València, algunes instal·lacions del Parc Central i altres afectades per les obres de l'estació de metro de Bailén.

Trasllat de València-Grau - Obres

Dades de la contractació :
 • Òrgan de contractació: ADIF
 • Licitació publicada en pdfBOE de 26-11-2004 (RENFE)
 • Termini d'execució de les obres segons licitació:15 mesos
 • Pressupost de licitació de les obres: 16'53 M€
 • Data d'adjudicació: 09-03-2005
 • Pressupost d'adjudicació: 15'53 M€
 • Termini d'execució:11 mesos
 • Situació: Obres acabades i en servei

 A TVG VL Ubicació en Font de Sant Lluís de les instal·lacions de l'Estació València-Grau

FASE II: NOU CENTRE DE TRACTAMEN TÈCNIC D'AMPLE IBÉRIC


El nou Centre de Tractament Tècnic (CTT) d'ample ibèric, situat en el complex Font de Sant Lluís junt a la Carrera Malilla es una estació tècnica de suport a l'explotació de les línies amb ample ibèric, estarà constituït per:

 • Àrea d'estacionament formada per 8 vies de 240 m.
 • Àrea de Manteniment (1 via amb trapa 180m per a material dièsel, 1 via amb trapa 180 m per a material elèctric, 1 via de llavat 180 m, 1 via amb trapa 180 m per a reparacions de primer nivell).
 • Altres instal·lacions (1 mànec de maniobres, 1 local per a magatzem, 1 local per a vestuaris).
 • Estació provisional per a alguns serveis de Llarg Recorregut en el cas que l'Estudi Funcional concloga que és necessària.

Durant l'execució de les obres de l'estació central i del canal d'accés han de funcionar com a instal·lacions de suport tant als trens de Llarg Recorregut (en tot allò que no estiga atés per les instal·lacions auxiliars per a ample UIC de l'estació provisional) amb origen-destí a València com als serveis de Rodalia i Regionals.

Una vegada en funcionament la nova estació el CTT d'ample ibèric haurà de, en principi, atendre només als serveis de Rodalia i Regionals de l'Àrea de València.

Esta actuació permet deslliurar terrenys del Parc Central i representa la condició prèvia per a l'inici de les obres del canal d'accés i de l'estació nova ja que amb estes obres en marxa no es podria accedir al costat est.

CTT d'ample ibèric - Obres

Dades de la contratació

 • Órgan de contractació: ADIF
 • Autorització per Consell de Ministres: 01-06-2007
 • Licitació publicada en BOE 7-7-2007
 • Data d'adjudicació: 28-09-2007 (BOE 20-10-2007 )
 • Pressupost d'adjudicació: 16'1 M€
 • Termini d'execució:13 mesos
 • Adjudicatario: Ferrovial Agromán, S. A.
 • Situació: Obres acabades i en servei

 A CTTIB VLUbicación del CTT de ancho ibérico.

FASE III: NOU CENTRE DE TRACTAMEN TÈCNIC D'AMPLE INTERNACIONAL  (UIC)

El nou Centre de Tractament Tècnic (CTT) d'ample UIC es localitza a l'oest de l'actual estació de la Font de Sant Lluís i junt amb ella i pròxim a la Carrera Malilla i al CTT d'ample ibèric. Constituix una estació tècnica de suport a l'explotació de la nova Estació Central de València per a les línies amb ample UIC.

A CTT UIC VL Ubicació del Centre de Tractament Tècnic d'ample internacional (UIC)

 

C/ San Vicente Mártir 171, 1er Piso (Est. Joaquín Sorolla) 46007 (Valencia)
+34 96 351 08 88sociedad@valenciaparquecentral.es
logo min fomento
logo gva
logo valencia
logo adif altavelocidad
logo adif
logo renfe
 • Última actualizació web: Dijous 09 Mai 2024.