ico fb
Agrandar
Reducir
Reiniciar

ACTUACIONS

Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A.

PRESENTACIÓ

L' Actuació "Parc Central” és el conjunt harmonitzat de les realitzacions següents:

Obres Ferroviàries

El conjunt d'obres ferroviàries consistix en la remodelació de la Xarxa Arterial Ferroviària de València i correspon principalment:

 1. Un nou accès ferroviari en alta velocitat a València, que connecta pel sud amb l'entroncament de les noves línies d'alta velocitat, Madrid-València i el Corredor Mediterrani ( Alacant - Xátiva - València ) situat entre Picanya i Xirivella i pel nord amb la futura nova línia d'alta velocitat del Corredor Mediterrani ( València - Castelló - Barcelona ), en el terme municipal de Meliana, després de travessar tota la ciutat de València en túnel.
 2. El soterrament de les vies de ferrocarril tant convencionals com d'alta velocitat, per mitjà de la construcció de 9 km de nous túnels entre les voltants dels barris de Sant Marcel·lí i Camí Reial  i el límit del terme municipal d'Alboraia.
 3. La creació de la nova Estació Central de València junt amb l'actual Estació del Nord, subterrània, que perd el seu caràcter d'estació en fons de sac, es convertix en estació passant i es transforma en un gran node intermodal de transport ( alta velocitat, rodalies, metro, tramvia, bus i taxis)
 4. La creació de la noves estacions subterrànies d'Aragó i Universitat.
 5. El trasllat de l'estació de Vara de Quart i la seua conversió en l'estació intermodal de Sant Isidre.
 6. El trasllat de les instal·lacions ferroviàries de Parc Central i València-Grau a Font de Sant Lluís.
 7. La creació en Font de Sant Lluís dels Centres de Tractament Tècnic (CTT) d'ample ibèric i ample internacional (UIC).
 8. La construcció d'una via per a mercaderies des de Font de Sant Lluís fins a l'entroncament de la línia d'alta velocitat Madrid-València i el Corredor Mediterrani.

Tot este conjunt de obres s'ha dividit en les actuacions següents:

 • Accés Sud: nou accés sud ferroviari, amb el qual es pretén la incorporació de la nova línia d'alta velocitat en la xarxa arterial ferroviària de València i incorpora una via de trànsit mixt per a mercaderies.
 • Nuc Sud per a millorar l'explotació dels serveis i l'operativitat de tota la xarxa, amb el soterrament del corredor ferroviari desde San Marcel.li al Bulevar Sud.
 • Canal d'Accés: Soterrament del corredor ferroviari d'accés a l'Estació del Nord des del barri de Bulevar Sud.
 • Remodelació i ampliació de l'Estació del Nord mantenint la centralitat, la seua accessibilitat i fomentant la interconnexió amb altres modalitats de transport de manera que es transforme en un node d'interconnexió de la xarxa ferroviària d'alta velocitat i convencional amb el sistema de transport públic de l'àrea metropolitana de València, alhora que constituïx en si mateix un focus d'activitat al servei tant dels usuaris del transport públic com de la revitalització de l'entorn urbà en què s'ubica.
 • Millora d'instal·lacions en la Font de Sant Lluís, acollint instal·lacions existents en l'Estació del Nord actual i en particular, millora dels serveis de mercaderies concentrant instal·lacions i fomentant la intermodalitat en el transport de mercaderies amb origen o destí en l'àrea metropolitana de València i principalment amb el Port de València.
 • Construcció de l'eix passant ferroviari que resolga la situació de l'Estació del Nord de València en cul de sac, donant així continuïtat als serveis ferroviaris d'alta velocitat del corredor del Mediterrani així com els de rodalia. Inclou les noves estacions d'Aragó i Universitat. 

Són actuacions que transformen notablement l'actual configuració de la xarxa arterial ferroviària de València, com pot apreciar-se en les figures que seguixen en les que se superposen els projectes del conveni sobre la infraestructura existent amb les línies discontínues representant els trams soterrats.

ra sf vl

El finançament d'estes obres ferroviàries és la que es contempla en l'annex econòmic del conveni que, sintèticament és:

COST I FINANÇAMENT PREVIST EN CONVENI EN MILIONS D'EUROS

 • Grup Foment: 419,00
 • Generalitat: 75,00
 • Aprofitament urbanístic: 310,52
 • Total Costos previstos: 804,52

Guardar

L'ACTUACIÓ "PARC CENTRAL" ÉS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI

Com a operació ferroviària i urbana és, qualitativament, el projecte de major impacte urbanístic de la ciutat. Té la característica de no constituir un nou eixample sinó que recapitalitza una part de la ciutat, hui degradada pel desús d'instal·lacions industrials de gran superfície, amb la dotació d'elements urbans de primer orde –un gran parc i un bulevard- i amb el guany de permeabilitat –gràcies al soterrament de les vies fèrries- dels barris del sud de la ciutat, que han anat acostant-se a les vies fins a trobar-se amb el límit de les mateixes que pràcticament impedix una bona relació en sentit est-oest.

El projecte també suposarà un important avanç quant a la vertebració de tota la ciutat, al connectar les Grans Vies (Ferran el Catòlic i Ramón i Cajal amb Germanies i Marqués del Túria, eliminant el pas inferior), i suprimir el pas elevat que salva les vies per a connectar l'Avinguda de Giorgeta amb Peris i Valero, eliminant barreres urbanístiques i impacte visual. En tot cas l'actuació urbana més singular és la generació d'un parc urbà de grans dimensions per que el ciutadà puga gaudir d'ell, que s'ubicarà en l'actual platja de vies al sud de l'estació, entre els carrers de Filipines a l'est i Sant Vicent a l'oest.

Des de 1988, el Parc Central ha sigut subjecte d'una densa història d'acords interadministratius, projectes de funcionalitat tècnica, idees d'ordenació urbana i expectatives ciutadanes i ha patit la complexitat derivada de la seua dependència de la modernització ferroviària modernització ferroviària i de la conjuntura econòmica. Aquesta va ser definida i plasmada al conveni de 2003 després d'anys d'estudi i discussió de diverses opcions.

Ésta modernització ferroviària s'inscriu en un context en què el ferrocarril recupera, gràcies a l'evolució tecnològica i a la sensibilitat ambiental i en contrast amb el context imperant en els anys 80, el paper central del sistema de transports, de manera que el projecte ferroviari inclòs en l'Actuació "Parc Central” afecta tota la seua funcionalitat: viatgers i mercaderies, llarga distància i rodalies, xarxa d'alta velocitat i xarxa convencional, ample de via ibèric i ample internacional.

Finalment es vol destacar que la part no subterrània de la nova estació, que acollirà el vestíbul i serveis als viatgers de llarga distància, s'integra amb l'estació actual. Esta, obra principal de l'arquitecte Demetrio Ribes, en estil secessió vienesa, és Bé d'Interés Cultural, un dels símbols i valors arquitectònics de València i un dels edificis amb què se senten més identificats els valencians. Per això un dels principals reptes de tota l'actuació és harmonitzar l'antic i el nou edifici.

estacion L'estació actual (Bé d'Interés Cultural) es manté i s'integra amb la nova estació

Guardar

C/ San Vicente Mártir 171, 1er Piso (Est. Joaquín Sorolla) 46007 (Valencia)
+34 96 351 08 88sociedad@valenciaparquecentral.es
logo min fomento
logo gva
logo valencia
logo adif altavelocidad
logo adif
logo renfe
 • Última actualizació web: Dimecres 17 Juliol 2024.