ico fb
Agrandar
Reducir
Reiniciar

 

 

Retribucions anuals alts càrrecs i màxims responsables.

Conforme amb l'apartat 14.2 de la Memòria i Comptes Anuals de 2022, les retribucions percebudes durant els exercicis 2022 i 2021 pels membres del Consell d'Administració, 6 homes i 6 dones en 2022 (6 homes i 6 dones en 2021), i l'Alta Direcció de València Parc Central Alta Velocitat 2003, S. a., (1 home) classificades per conceptes, han sigut les següents (en euros):

  2022 2021
  Sou Dietes Sou Dietes
Consell d'Administració                     -                       -                       -                       -  
Alta Direcció   103.450,34                     -        99.951,88            102,55

 

La Societat no té concedides bestretes o crèdits i no s'han assumit obligacions per compte dels Administradors i del personal de l'Alta Direcció a títol de garantia.

Així mateix, la Societat no té contretes obligacions en matèria de pensions i d'assegurances de vida respecte a antics o actuals Administradors de la Societat o personal de l'Alta Direcció.

pdf  Extracte dels Comptes anuals 2022

Indemnitzacions rebudes per alts càrrecs o maximos responsables en ocasió de l'abandó del càrrec.

 Cap alt càrrec o màxim responsable ha rebut cap indemnització per abandó del càrrec fins ara.

Resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afecten els empleats.

La Societat no té emeses resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afecten els empleats, fins ara.

Subvencions i ajudes públiques concedides.

La Societat no concedeix subvencions ni ajudes públiques.

  

logo min fomento
logo gva
logo valencia
logo adif altavelocidad
logo adif
logo renfe
  • Última actualizació web: Dilluns 16 Octubre 2023.