ico fb
Agrandar
Reducir
Reiniciar

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

El planejament urbanístic de l'àmbit del Parc Central, ha sigut elaborat per l'Ajuntament de València.

A l'actuació Parc Central li afecten tant l'Homologació Sectorial Modificativa del Pla General Sector Centre i Sud com el Pla de Reforma Interior A.4.1 "Actuació Urbanística Parc Central".

Els dos plans van ser sotmesos a informació pública d'abril a juny de l'any 2005 i aprovats provisionalment pel Ple municipal del 26 de maig del 2006.

Es troben realment aprovats per resolució del conseller de Territori i Vivenda amb data 26 de març de 2007 pdf BOPV nº 72, de 26-3-2007

Accés a la pàgina web de l'Ajuntament de València en es troba tota la informació i plànols definitius de l'Homologació i Pla de Reforma Interior A.4.1 . "Actuació Urbanística Parc Central" i Modificació puntual del PRI Parc Central A-4.1

PAI

El Programa de l'Actuació Integrada és l'instrument tècnic-jurídic que preveu la Llei Urbanística Valenciana per a desenvolupar les obres d'urbanització previstes en el planejament. El ple municipal de l'Ajuntament de València va aprovar el PAI Parc Central del PRI A.4-1 el 27 de juny de 2014.

PAI Unitat d'Execució A.4-1 "Parc Central"

URBANITZACIÓ

ambitourbanizDESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC


El 10 de setembre del 2009 l'Ajuntament de València i la societat Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 SA van subscriure un Acord Marc per al desenvolupament urbanístic de l'Actuació Parc Central pel que l'Ajuntament encarrega a la Societat la realització dels treballs tècnics previs necessaris per a l'adopció de l'Acord municipal pel que s'acorde la gestió directa per al desplegadoament i execució de l'Actuació Integrada/Unitat d'Execució A.4-1 "Parc Central" a la Societat.

En virtut d'aquest acord la societat queda encarregada de realitzar les contractacions de serveis que es requerisquen amb vista a elaborar el Projecte d'Urbanització integrant de l'alternativa tècnica del Programa d'Actuació Integrada de l'esmentada Unitat d'Execució; la Proposició Juridico-Econòmica i el Projecte de Reparcel·lació.

PROJECTE D'URBANITZACIÓ


El Parc Central de València constituïx una de les últimes peces urbanes d'envergadura e importants que falta per desenvolupar de la ciutat.  Aquesta zona es caracteritza: per la seua grandària; per la seua centralitat, en estar situat pràcticament en el centre de la ciutat; per la seua localització junt al major nuc de comunicacions de l'àrea metropolitana de València, adjacent a alguns dels monuments i béns d'interés històric, artístic i cultural més importants de la ciutat com són l'Estació del Nord, les Grans Vies o l'Eixample; i l'oportunitat de resoldre els problemes quant a dèficits d'equipaments, segregació física i social i deficiències en la mobilitat i accessibilitat entre alguns barris. Aquestes característiques brinden l'ocasió d'efectuar una de les operacions d'intervenció urbana més importants que poden efectuarse a Europa.

En desenvolupament del planejament urbanístic s'executaran les obres d'urbanització de l'àmbit de l'Actuació Parc Central que venen definides a través d'un projecte d'urbanització de la redacció de la qual s'encarrega la Societat i que està inclòs en el PAI. Per al disseny i redacció del projecte d'urbanització, l'Ajuntament de València, a través de la societat València Parc Central, va convocar al desembre de 2009 un concurs internacional. A la convocatòria van acudir 36 despatxos d'arquitectura de huit països diferents.

Entre ells van ser seleccionats 5 equips com a finalistes. Després de la presentació dels seus avantprojectes, al gener de 2011 el jurat va triar com proposta guanyadora la  del l'equip Gustafson Porter Limited – Borgos Pieper Limited – Nova Ingeniería y Gestión S.L – Grupotec Servicios de Ingeniería S.L. 

Contracte Concurs Disseny i Redacció del Projecte d'Urbanització 
pdfPlànol de l'àmbit del Projecte d'Urbanització
Exposició Anteprojectes

C/ San Vicente Mártir 171, 1er Piso (Est. Joaquín Sorolla) 46007 (Valencia)
+34 96 351 08 88sociedad@valenciaparquecentral.es
logo min fomento
logo gva
logo valencia
logo adif altavelocidad
logo adif
logo renfe
  • Última actualizació web: Divendres 12 Abril 2024.